اگر کالا یا خدماتی را به صورت متفاوتی به مشتریان ارایه می دهید، احتمالاً می خواهید بیشتر بر روی انجام سفارشات خود تمرکز کنید . به همین دلیل است که نوع پلتفرم کسبو کار شما باید مناسب کسبو کار شما باشد .

پس پلتفرم اختصاصی شما باید : 

به مشتریان کمک کنید به راحتی سفارشات خود را سفارش دهند، چه از وب یا اپلیشکن .
اطلاعات کافی در مورد سفارش به شما ارائه می دهد تا آن را سریع و کارآمد انجام دهید.

[gravityform id="5" title="false" ajax="true"]