اگر کالا یا خدماتی را به صورت متفاوتی به مشتریان ارایه می دهید، احتمالاً می خواهید بیشتر بر روی انجام سفارشات خود تمرکز کنید . به همین دلیل است که نوع پلتفرم کسبو کار شما باید مناسب کسبو کار شما باشد .

پس پلتفرم اختصاصی شما باید : 

به مشتریان کمک کنید به راحتی سفارشات خود را سفارش دهند، چه از وب یا اپلیشکن .
اطلاعات کافی در مورد سفارش به شما ارائه می دهد تا آن را سریع و کارآمد انجام دهید.

"*" نشان دهنده فیلد الزامی است

فایل های قابل قبول : zip, jpg, png, jpeg, pdf, حداکثر اندازه فایل : 10 MB.
این فیلد برای اعتبار سنجی استفاده میشود و باید بدون تغییر باقی بماند.